“Karantina Günlükleri 1” adlı resim serisi, içinden geçmekte olduğumuz Covid-19 pandemi sürecin insan ruhunda ve zihninde bıraktığı izlerden beslenerek küresel felaketin beklenmezliğine paralel olarak kaçınılmaz bir şekilde doğan yapıtlardan oluşmaktadır.

Serginin birinci bölümünde yer alacak olan on beş adet eser, sürecin yaşattığı belirsizlik duygusu başta olmak üzere, değişim, izolasyon, kaosla birlikte yeni sürece adaptasyon çabaları, modern hayata ve doğaya yeniden bakış, maddeler dünyasının karmaşık ve hızlı akan ritminin içinde “yaşam” “geçicilik” “değer” gibi kavramların yeniden sorgulandığı zihinsel bir karmaşanın biçimlere yansımasıdır.

“Gerçeklik” yanılsamasıyla sarıldığımız pek çok nesnel varlığın yada ”değerin” onlara atfetmiş olduğumuz önem derecelerinin buharlaşıp yok olduğuna tanık olduğumuz pandemi sürecinde, bu durumun sanat pratiğime yansıyışı daha önceki çalışmalarımla biçimsel bazı farklılıkları kendiliğinden getirmiştir. Bu sürecinin sonunda insanlığın nereye evrileceği konusundaki belirsizlik gibi, beni de sanatın estetik pratiği içinde özümü ifade etme yolunda belirsiz bir sürece dahil etmiştir. Her bir çalışma, gün geçtikçe yaşanan değişimler ve bu değişimlerin duygu ve düşünce evrenimde bırakmış olduğu izlerle yeniden biçimlenecektir.

Yaratıcı ruha sahip birey için her kriz sunduğu fırsatlarla gelir. Bu fırsatların farkında olup, imgelem dünyasında oluşan izleri özgün ve estetik bir dille yapıta dönüştürmek sanatçı bireyin varlığını anlamlı kılar. “Karantina Günlükleri 1” adlı resim serisi 2020 yılının tüm insanlık için en kritik zamanlarının tarafımdan biçimlerde ifade bulan güncesidir.

İyi seyirler.

Dr. Öğr. Üyesi Gökçen Meryem KILINÇ