Teknolojinin değişimi ve gelişimi her zaman olduğu gibi insan hayatını muazzam bir biçimde etkilemeye devam ediyor. Özellikle Covid-19 pandemisiyle birlikte görüldüğü üzere, birçok insan bu değişim sürecine hızla adapte oldu ya da olmak zorunda kaldı. Fakat değişen sadece teknoloji değildi, teknolojinin etkilediği bütün alanlarda bundan kendisine pay çıkardı. Sanatı da bu etkileşimin dışında tutmak ise elbette mümkün değil.

Sanatın; yapılış biçimleri, sergileme alanları, eserler ve eserlerden çıkarılan anlamlar da değişti. Kısaca sanat yeni düzende kendisine çabucak yer buldu ve dönüştü diyebiliriz. Tüm bu sürece; her türden dijital sanat çalışmalarının artmasını, online veya sanal sergileri, sanat platformlarının ve bu platformlara ilgi gösterenlerin sayısal artışını örnek olarak göstermek de mümkündür. NFT kavramı ise tam da bu zamanda hayatımıza girmiştir.

Sanatçı; ülkemizde NFT kavramının son zamanlarda oldukça sık konuşulduğunu, fakat hala daha bu kavramın ne olduğunun tam olarak anlaşılamadığını düşünmektedir. Bu yüzden; sanatın bu yeni dönüşümünde, “Tavşanlar” ismindeki kişisel sergisinde yirmi farklı yaklaşım bulunmaktadır. Sanatçı bu çalışmalarla sergi süresi boyunca alana katkı sağlamayı amaçlamakta ve sergileme süresinin bitiminden sonra NFT platformlarında yer alacak olan bu çalışmalarla sürece dahil olmayı hedeflemektedir. Bu sergi; sanatçının, yeni düzeni benimsediğinin ve desteklediğinin de bir göstergesidir.